Số liệu mưa (mm)

TT Trạm đo Lượng mưa (mm):
10/07/2024
     
Tổng
cộng
Đêm
19h-7h
Ngày
7h-19h
15h14h13h12h11h10h9h8h7h6h5h4h3h
1 VP Công Ty3.503.53.2------------
2 Xuân Quan0.20.200.2
3 Kênh Cầu1.801.8--0.21.5---------
4 Lực Điền0.300.3-------------
5 Cống Tranh11.9011.90.311.1-----------
6 Bá Thủy31.5031.528.7------------
7 Neo29.6029.619------------
8 My Động6.806.80.2------------
9 Cầu Xe31031-2.119.8------
10 An Thổ15.7015.7--1.9----------
11 Bằng Ngang0.600.6-------------

Số liệu mực nước (cm)

TT Trạm đo Điểm đo Lần
đo cuối
     
TG GT 14h13h12h11h10h9h8h7h6h5h4h3h2h1h
1Bằng NgangHTL04:25189116117118118118118119119119119119119119119
2Cống Cầu XeHL04:07923417111419283946687799115132143

Số liệu độ mặn (‰ hoặc ppt)

TT Trạm đo Điểm đo Lần
đo cuối
     
TG GT 14h13h12h11h10h9h8h7h6h5h4h3h2h1h
1Cống An Thổsalinity04:250.250.250.250.250.250.250.250.250.250.250.250.250.250.250.25
2Cống Cầu Xesalinity04:060.230.190.20.20.20.20.190.190.20.190.170.160.140.140.16

Độ mặn của nước
Nước ngọt Nước lợ Nước mặn Nước muối
< 0.05% 0.05 – 3% 3 – 5% > 5%
< 0.5 ‰ 0.5 – 30 ‰ 30 – 50 ‰ >50 ‰